Kazimierz Wielki

W latach 1333-1370 zasiadał ona na polskim tronie, jest największym oraz zarazem ostatnim władcą z dynastii Piastów oraz jedynym w historii naszego kraju, który doczekał się przydomku wielkiego. Jako władcy udało mu się przede wszystkim unormować stosunki z Czechami i zakonem krzyżackim, a także poprzez odpowiednio wysokie korzyści majątkowe odwieść Jana Luksemburga od dalszej chęci ubiegania się o polski tron. Zrzekł się on jednocześnie prawa do śląskich księstw, które natomiast próbował w późniejszych latach odzyskiwać. Do głównych sojuszników polaków i króla Kazimierza na arenie międzynarodowej oraz w czasie konfliktów zbrojnych byli Węgrzy, z ich pomocą udało się przyłączyć do polski dużą część Rusi galickiej. W polityce wewnętrznej wsławił się przede wszystkim wprowadzeniem kodyfikacji prawa, rozbudowanego systemu obrony państwa i rozwoju miast, a w połowie wieku czternastego był on fundatorem Akademii Krakowskiej. Posiadał cztery żony, mimo to jednak nie pozostawił żadnego legalnego zastępcy. Jednak na mocy wcześniejszych układów tron polski przypadł jego siostrzeńcowi Ludwikowi Węgierskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *