Język utworów

Język stosowany przez Mikołaja Reja w jego utworach należeć będzie do jednych z jego elementów rozpoznawczych. Zarówno w tekstach prozatorskich jak i poetyckich będzie on odzwierciedlał w doskonały sposób potoczną mowę średnio wykształconego przedstawiciela klasy szlacheckiej. Będzie on konkretnym, obrazowym, realistycznym, a jednocześnie zachowującym swą indywidualność i posiadającym swoiste cechy. O tym, że jest on zbliżony do potocznego, świadczyć będzie unikanie form, które są już przestarzałe, takich jak między innymi dawne z czasów przeszłych i imiesłowy. Rej przyczynia się także do wprowadzenia końcówki żeńskiej odmiany –ach. Jednocześnie mimo wielu zmian językowych i swoistej awangardy, w niektórych przypadkach był bardzo konserwatywnym, cały czas stosował niemal archaiczne już formy niektórych z wyrazów i ich znaczeń. Oprócz tego jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych cech z pewnością jest posługiwanie się zdrobnieniami. W Zwierciadle na przykład formy zdrobniałe stanowić będą dziesiątą część wszystkich słów, które zostały użyte.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *