Jan Sobieski

Dokładnie Jan III Sobieski herbu Janina. Urodził się w Olesku, a zmarł w Wilanowie. Żył w latach 1629 do 1696. Był królem Polski i wielkim księciem litewskim od 1674 roku, hetmanem wielkim koronnym, hetmanem polnym koronnym, marszałkiem wielkim koronnym, chorążym wielkim koronnym. Przez Turków określany był mianem Lwa Lechistanu. Z kolei przez chrześcijan nazywany był Obrońcą Wiary. Za jego czasów miejsce miało powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki, wojna polsko-rosyjska, wojna polsko-turecka (obrona Wiednia). Prowadził politykę profrancuską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *