II WŚ

Jest to epoka, która przypada głównie na lata okupacji hitlerowskiej oraz sowieckiej. Wtedy też życie i twórczość polskich pisarzy byli silnie zagrożone. Działalność wydawnicza była zabroniona, a wszelkie instytucje naukowe, edukacyjne i artystyczne zamknięte. Wielu twórców działało poza granicami Polski, na obczyźnie, gdzie byli względnie bezpieczni. W większości utwory nawiązywały do aktualnej sytuacji kraju i jego obywateli, a jednocześnie przypominały o dawnych świetnych losach Polski i Polaków, a także starały się przekazywać nadzieję na lepsze jutro, wolnej i szczęśliwej Polski. Twórcy starali się chronić wartości narodowe przed wypaczeniem przez rzeczywistość codzienną. Pokolenie ludzi, głównie artystów, którzy urodzili się w tych latach, głównie w dwudziestych, nazwano pokoleniem Kolumbów. Większość z nich niestety nie przetrwała wojny. Wśród głównych przedstawicieli tej epoki należy wymienić na przykład takie nazwiska, jak: Krzysztof Baczyński, Roman Bratny, Czesław Miłosz, Jerzy Zagórski, Tadeusz Borowski, Zofia Nałkowska i wielu innych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *