Historia

Rolnictwo z całą pewnością będziemy mogli uznać, za jeden z najstarszych elementów materialnej wytwórczości człowieka, gdzie początki datowane są już na okres neolitu, nawet kilkanaście tysięcy lat wstecz. Przejście od łowieckiego trybu życia i zbieractwa na uprawy roli doprowadziło między innymi do zrewolucjonizowania ludzkich społeczności, jednych z większych w historii naszej rasy. Często przy tym wymieniana jest także faza pośrednia, czyli etap tworzenia pierwszych ogrodów. Służyły one przede wszystkim za tymczasowe zabezpieczenia dla społeczeństw wędrownych na wypadek okresu nieurodzajów. Zmieniać zaczął się tryb życia, z koczownictwa przechodzono w osadnictwo, co zaczęło prowadzić do powstawania liczniejszych oraz coraz bardziej złożonych form społeczności. Umożliwiały one między innymi dalsze kroki w ewolucji ludzkiej cywilizacji. Człowiek dzięki tym krokom zmienił także swój stosunek do przyrody, którą zaczynał dostosowywać do swoich potrzeb, nie był od niej już całkowicie uzależnionym. Pierwsze potwierdzone informacje o uprawie roli pochodzą z bliskiego wschodu, a mianowicie terenów Mezopotamii i Egiptu. Do pierwszych roślin uprawnych na tych terenach zaliczano pszenicę, jęczmień, a także później inne ze zbóż. Na przykład w Azji dominował groch, od samego początku ryż, bób, proso i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów, wszystko dostosowane było do warunków klimatycznych regionu. Dzięki uprawie roślin istniała możliwość rozwoju wielkich starożytnych cywilizacji opartych przeważnie o ustroje feudalne. Rolnictwo odgrywało w nich tak dużą rolę, że często określane są mianem cywilizacji pszenicy, ryżu, czy też kukurydzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *