Filozofia

Samo określenie filozofii pochodzić będzie prawdopodobnie od jednego z wybitniejszych greckich matematyków i jednocześnie filozofów, a mianowicie pitagorasa. Pierwotnie posiadało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, czy też dążenie do mądrości. Obecnie termin ten posiadać będzie o wiele, wiele więcej znaczeń. Trudno podać dokładną i konkretną definicję, gdyż zakres filozoficznych rozważań jak i sama metoda ulegały przez wieki licznym zmianom, podobnie jako samo rozumienie filozofii, które uzależnione jest od tradycji filozoficznej charakterystycznej dla danego okresu. W całkowitym uproszczeniu będzie można powiedzieć, że filozofia zajmuje się ogólnymi i elementarnymi podstawami rządzącymi naszym światem oraz jego zagadkami, które zawsze były dla człowieka intrygujące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *