Feudalizm

Feudalizm był przez długi okres dominującym ustrojem o wymiarze społecznym, politycznym i ekonomicznym, który jakoby warunkował styl życia i opierał się na zależności ziemskiej. Chłop był najniższym w hierarchii i bezpośrednio podlegał właścicielowi ziemskiemu, który przeważnie był szlachcicem. Ustrój ten popularny był przez długi okres średniowiecza, jednak także cywilizacje starożytne opierały się o podobne, czy też bardzo zbliżone do feudalizmu zasady. Za zakończenie feudalizmu przeważnie uznaje się uwłaszczenie chłopów, którzy otrzymali ziemię na własność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *