Dziedzictwo

Objęcie tronu przez mieszka nastąpiło po śmierci jego ojca, co miało miejsce w połowie wieku dziesiątego. Ze względu na brak tak naprawdę jakichkolwiek obszerniejszych źródeł trudne jest określenie jakie ziemie odwiedził on po swoim ojcu. Na pewno należały do nich tereny zamieszkiwane przez Goplan i polan, a także ziemie sieradzka i łęczycka, a dodatkowo przypuszcza się, że do państwa Mieszka mogły istnieć jeszcze ziemie dzisiejszego Mazowsza i Wschodnie Pomorze. Przed nowym władcą stanęło bardzo ambitne zadanie, a mianowicie zintegrowanie rozległego i niejednolitego pod względem etnicznym i jednocześnie kulturowym terytorium. Wprawdzie mieszkańcy tychże terenów, które znajdowały się pod kontrolą mieszka mówili w większości jednym spójnym językiem, ich wierzenia były zbliżone, podobnie jak poziom rozwoju na stopni gospodarczym i cywilizacyjnym, jednak do podstawowych form stanowiących więzi pomiędzy nimi, więzi społeczne, były struktury plemienne. Można sądzić, że ci możni, którzy współpracowali z księciem poczuli jedność ponad plemieniem, gdzie zależało im na zjednoczeniu wszystkich plemion oraz utworzeniu kraju, co spowodowało by możliwość zwiększenia wpływów. Pierwsze zapiski o plemieniu Polan pochodzą z zapisków jednego z żydowskich podróżników, a mianowicie Ibrahima ibn Jakuba, jednak są one bardzo nieścisłe i raczej ogólnikowe, nie mówiące nic konkretnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *