Dagome iudex

Jedną z konsekwencji przyjęcia chrztu było wydanie pod koniec życia Mieszka dokumentu Dagome iudex co uczynił wraz z swoją żoną oraz synami z drugiego małżeństwa, na mocy którego oddawał swoje państwo pod opiekę papieża oraz opisał jego granice. Dokument ten obecnie nie zachował się w wersji oryginalnej co utrudniać będzie jego analizę oraz interpretację. Obecnie istnieją dwie hipotezy powodów jego wydania, pierwsza z nich mówi o tym, że miał to być początek starań o przekształcenie misyjnego biskupstwa na terenie polski w organizację kościelną, która swoim zasięgiem obejmowałaby cały państwo mieszka I. Druga teoria natomiast zakłada, że dokument ten miał na celu zabezpieczenie interesów Ody, czyli drugiej żony mieszka oraz jej dzieci w przypadku śmierci władcy. Wskazywać będzie na to między innymi pominięcie w zapisach tego dokumentu Bolesława chrobrego. Dzięki temu dokumentowi możliwe jest przynajmniej w przybliżeniu ustalenie granic państwa polskiego w czasach panowania mieszka oraz odtworzenie kilku innych faktograficznych wydarzeń i wątków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *