Charakterystyczne dzieła

Do jednych z bardziej rozpoznawalnych dzieł Reja zaliczyć będziemy mogli rozprawę pod tytułem „Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem i Plebanem”. Każda z osób w tejże rozprawie reprezentować będzie jeden ze stanów społecznych i dotyczyć problemów polityki i obyczajowości i przede wszystkim różnić pomiędzy tymi właśnie stanami. Utwór ten jest wyjątkowy także z powodu samej kompozycji, gdyż po raz pierwszy książka posługiwała się mową potoczną. Inny z utworów, a dokładniej poematów to „wizerunek własny żywota człowieka poczciwego”. Należeć będzie do jednych z najwybitniejszych dzieł autora. Niektórzy porównywali go wręcz do boskiej komedii Dantego. Jest to tam samo obszerny traktat etyczny o godziwym życiu. Stanowić będzie przeróbkę zodiaku życia, który stworzony został przez włoskiego humanistę. Poemat ten będzie alegoryczną historią dotyczącą młodzieńca, który wędruje po kolejnych zakamarkach świata i poszukuje cnoty oraz czystej wiedzy dotyczącej życia. Wielbi on ład moralny i rozum, gardząc jednocześnie próżnością tegoż świata, zbytkiem oraz niepotrzebnym bogactwem. Na swojej drodze spotyka on greckich mędrców, którzy pomagają mu w kształtowaniu jego wolności i niezależności, a przez to ideału człowieka w oczach reja. Dla Reja takowa koncepcja życia w połączeniu z platońską stała się jednym z ideałów, co zapowiadało także kolejne z jego utworów, które wkrótce zaczęły powstawać. Na pewno nadmienić trzeba Zwierzyniec, czy też Zwierciadło, które jest ostatnim dziełem Reja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *