Bolesław Chrobry

Po śmierci mieszka I Bolesław został wybrany nowym polskim księciem, od roku 1025 był królem Polskim z dynastii Piastów. Historycy podają, że był on jednym z ważniejszych sojuszników niemieckiego cesarza Ottona III, którego gościł w roku tysięcznym w Gnieźnie, na zorganizowanym specjalnie zjeździe gnieźnieńskim, podczas którego ponoć Bolesław miał zostać koronowanym. Źródła historyczne w tym przypadku nie są jednoznacznymi, szczególnie jeśli chodzi o ocenę gestów, które Otton wykonał w momencie swojej wizyty w Polsce, lecz dowodem jego pojawienia się są monety z napisem rex, których powstanie datowane jest właśnie na okolice nowego tysiąclecia oraz dary, które wręczył on Bolesławowi, włócznię wraz z diademem. Otrzymał on po swoim ojcu mieszku naprawdę dużą spuściznę, zespolony pod względem terytorialnym kraj, którego granice zwiększyły się ponad dwukrotnie. Sam także prowadził politykę ekspansyjną, udało mu się między innymi zając kijów oraz wiele, wiele innych ziem. Niektórzy historycy podają, że to właśnie Bolesławowi a nie Kazimierzowi III należy się przydomek Wielki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *