August Poniatowski

Stanisław August Poniatowski urodził się w miejscowości Wołczyn 1732, umiera pod koniec wieku osiemnastego, a dokładniej mówiąc w roku 1798 w Petersburgu. Był on ostatnim władcą Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jednocześnie ostatnim królem polskim. Pomimo tego iż uważa się, że był on kochankiem carycy Katarzyny i że wręcz sprzedał rzeczpospolitą za uczucie do niej, to był on władcą, który starał się zrobić dużo. Pragnął między innymi wzmocnić system obrony państwa, założył z tego powodu więc szkołę rycerską, która miała być w swych założeniach elitarną wojskową uczelnią, zajmującą się kształceniem przyszłych kadr dowodzących w polskiej armii. Stanisław August przeznaczył na ten cel półtora miliona złotych, które były jego prywatnymi pieniędzmi, a rocznie łożył na utrzymanie dodatkowe sześćset tysięcy. W ciągu roku dawało to możliwość wychowania oraz przygotowania dwustu kadetów. Podejmował się także prób wzmocnienia miast, zarówno jeśli chodzi o ich obronę jak i poziom życia. Zajął się porządkowaniem praw własności, likwidował magnackie jurydyki, a dzięki usprawnieniu pobierania podatków ośrodki miejskie mogły uzyskać nowe fundusze, które przeznaczone na brukowanie ulic. Protektorat rosyjski powodował jednak, że duża część innych pomysłów była blokowana i nie mogło dojść do ich realizacji. Trzeba bowiem przyznać, że od momentu pierwszego rozbioru w latach siedemdziesiątych wieku osiemnastego Polska nie była już państwem w pełni suwerennym i musiała liczyć się z głosami zaborców, tak aby posiadać jeszcze chociaż cień szansy na samoistnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *