Arystoteles

Arystoteles uchodzić będzie za jednego z najwybitniejszych greckich filozofów, który działał w czasach czwartego wieku przed naszą erą, czyli w pierwszych okresach rozwoju filozofii. Stworzył on system filozoficzny, który był opozycyjnym do oferowanego przez Platona, jednak posiadał jednocześnie zbliżoną do niego spójność, co spowodowało jego ogromny wpływ na filozofię i naukę europejską. Chrześcijańska odmiana jego nurtu filozoficznego do dzisiaj zwana jest tomizmem i uważana za oficjalną według kościoła katolickiego. Arystoteles jest znany między innymi także z tego, że założył jedną ze szkół filozoficznych w Likejonie. Jego zasługi w dziedzinie fizyki, astronomii, logiki i biologii są z całą pewnością niedocenionymi, jednak część z jego teorii była błędna, a ślepe przekonanie o ich prawidłowości powodowało zastój w nauce w czasach średniowiecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *