Agraryzm

Agraryzm jest jedną z doktryn społecznych, która swojego czasu była bardzo popularną, w niektórych miejscach na świecie dalej takową będzie. Będzie ona głosiła przede wszystkim, że rolnictwo stanowi trzon i podstawę krajowej gospodarki, które opierać będzie się na samodzielnych gospodarstwach. Oprócz tego według założeń agraryzmu przemysł w szerokim znaczeniu podporządkowany powinien być całkowicie właśnie rolnictwu. Doktryna ta powstała dosyć niedawno gdyż w wieku dziewiętnastym i w czasie tym była traktowana jako ruch społeczny, polityczny przy nacisku na jego wymiar gospodarczy także. Jego rozwinięcie miało miejsce także w pierwszej części wieku dwudziestego. W przypadku naszego kraju PSL cały czas odwoływać będzie się do podobnych idei, które głosi właśnie agraryzm. Niektórzy twierdzą, że posiadać będzie on także dużo wspólnego z feudalizmem, jednak oba te ustroje, czy też ruchy posiadają całkowicie inną i odmienną od siebie specyfikę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *